FAQs

Aquí teniu algunes respostes a les preguntes més freqüents.

Poseu-vos en contacte si voleu saber-ne més.

L’objectiu principal de MedGardens és regenerar les praderies i boscos submarins salvatges de la Mediterrània.

Es restauren espècies clau de macròfits (algues i plantes marines) que actuen com a enginyers d’ecosistemes, inclosa una selecció d’espècies particularment amenaçades.

Aquests ecosistemes ofereixen refugi i menjar als peixos i a altres espècies, millorant així la biodiversitat i la biomassa dels ecosistemes. Les plantes marines també aporten beneficis essencials a la societat, com ara prevenir l’erosió costanera i actuar com un embornal blau de carboni.

Evitem la pèrdua de biodiversitat mitjançant una combinació de tècniques experimentals i validades per a restaurar espècies clau, mitigant els impactes humans locals que causen la degradació de l’hàbitat i generant eines innovadores i efectives de restauració de codi obert que s’aplicaran a qualsevol regió mediterrània.

MedGardens, mitjançant la participació de la ciutadania a través d’activitats de creació de capacitats marines, reforça la conservació i restauració dels ecosistemes costaners degradats, evitant l’emissió de carboni associada a la pèrdua dels boscos i herbeis, i fomentant el segrest de carboni mitjançant l’augment de la biodiversitat i la biomassa dels productors primaris.

MedGardens construeix i, juntament amb comunitats locals, investiguem i desenvolupem diverses estratègies científiques i socials que tenen el potencial d’afavorir els processos de regeneració costanera al llarg del temps.

Els efectes i impactes es supervisaran contínuament mitjançant indicadors clars i seran verificats per les persones o entitats responsables assignades.

Si volem evitar el col·lapse social i ambiental, s’han d’orientar els esforços a mitigar la pèrdua de biodiversitat i els impactes del canvi climàtic.

Hem de trencar barreres i afavorir la col·laboració i proporcionar llibertat a la innovació, fent possible la regeneració. Aquesta és una gran oportunitat per als professionals, reguladors i finançadors de reunir-se i tornar la vida al mar. L’oceà ha de prosperar en tota la seva potència si volem revertir el desastre planetari.

Creiem que això només es pot aconseguir mitjançant una gestió multidisciplinària i col·lectiva dels recursos naturals.

La Fundació Cleanwave és iniciadora de projectes liderats per la comunitat, com MedGardens, que proporcionen conservació, protecció i regeneració de la terra i la mar a la Mediterrània. Amb el propòsit de tornar a connectar les persones i la natura, la Fundació Cleanwave s’esforça per ser una ona positiva d’acció i esperança, amb la promesa de treballar amb empatia i de manera creativa amb diverses comunitats per a obtenir resultats tangibles.

El nostre equip es basa a l’illa mediterrània de Mallorca, a les Balears.

El projecte MedGardens va ser dissenyat per José Escaño el juny del 2020, amb el suport de Fiona Tomas i Tatí Benjumea, que es van unir com a equip científic principal el setembre del 2020.

El propòsit de MedGardens és contribuir a /treballar per a la regeneració de boscos submarins mediterranis poc profunds amb la visió de restablir els hàbitats marins costaners abans del 2030 perquè prosperi la biodiversitat, contribuint a la mitigació dels impactes del canvi climàtic. Aquesta missió, a més, es basa en dur a terme aquesta restauració marina amb l’impuls de la comunitat (ciutadana).

Juntament amb l’equip fundador de la Fundació Cleanwave, al novembre de 2020 es va obtenir un finançament inicial de 40k €. Avui continuem recaptant fons de diferents fonts públiques i privades.

Des d’octubre de 2020 fins a finals de 2021, s’estan desplegant quatre pilots MedGardens (nodes de restauració marina) a la costa de Mallorca.

  • La mida de la unitat ha de ser la mínima necessària perquè hi hagi consens entre les persones que utilitzen l’espai i les administracions.

  • Fins i tot les parcel·les de pocs metres quadrats han demostrat contribuir a la recuperació dels ecosistemes marins o afavorir determinades espècies.

Quan els recursos són limitats, la restauració s'hauria de centrar en esforços a petita escala que aprofitin els resultats a gran escala. Per exemple, els esforços de restauració de boscos d’algues a Sydney (Austràlia) realitzats a una escala de metres, donen lloc a resultats a escales de centenars de metres a quilòmetres (quan es fan en diversos llocs), amb poblacions autosuficients establertes per intervencions múltiples, però a gran escala.

Tot i que l’escala és relativament petita, la idea és generar coneixement i eines de codi obert per a compartir perquè la restauració marina impulsada per la comunitat esdevingui un estàndard a tota la Mediterrània.

  • Les ubicacions seleccionades han de ser zones ecologicament degradades que tinguin potencial per a la restauració marina, és a dir, que sigui possible protegir-les suficientment dels impactes que han provocat aquest estat de les pressions humanes.

  • També és important establir cada MedGardens en zones accessibles, on es puguin realitzar activitats d’oci i d’ecoturisme, ja que les persones que utilitzen l’espai es convertiran en la base d’una vigilància eficaç i contínua i d’esforços de restauració.

En primer lloc, el nostre equip científic investiga en profunditat la literatura i la cartografia existents de la zona. A continuació, es realitzen entrevistes amb la comunitat local per a obtenir informació valuosa sobre la regió, de manera que es puguin identificar les ubicacions amb més potencial de restauració marina.

Quan la vegetació marina s’ha degradat greument, ens assegurem d’esbrinar les principals causes de la degradació (ancoratge, contaminació, sedimentació, etc.) i ens assegurem que aquestes activitats han cessat o que tenim capacitat de mitigar-les.

Els criteris de MedGardens per a la selecció de la ubicació consisteixen en una llista detallada i completa d’elements que inclouen factors socials, biòtics i abiòtics.

En primer lloc, el nostre equip de científics fa una investigació profunda en literatura i cartografia i, a continuació, entrevista la informació dels habitants locals per obtenir informació valuosa per canalitzar els llocs amb més potencial de restauració marina.

Allà on s’han degradat les comunitats vegetals marines, ens hem assegurat de saber que les principals causes de la degradació (ancoratge, contaminació, sedimentació, etc.) han cessat o som capaços de mitigar-la.

Els criteris de MedGardens per a la selecció de la ubicació consisteixen en una llarga llista d’elements, inclosos els factors socials, biòtics i abiòtics.

Les zones marines protegides (AMP) són essencials per a la conservació i regeneració marina. Malauradament, més de la meitat de les AMPs de les més de 5.000 existents a tot el món estan mal gestionades o amenaçades per la crisi econòmica.

MedGardens proposa una solució socialment assequible per a complementar les àrees marines protegides a major escala.

Les comunitats locals són un actiu infrautilitzat en la protecció del medi ambient. Creiem que el model de protecció sostenible més rendible és la custòdia ciutadana, és a dir, la custòdia marina. Consisteix en agrupar un conjunt multidisciplinari d’individus i entitats que prenen la propietat i participen activament en la vigilància, conservació  i restauració d’un tros de terra o mar determinat.

Les zones de restauració es senyalitzaran i, gràcies a la custòdia ciutadana, es protegeixen per evitar danys per l'ancoratge d'embarcacions o la pesca esportiva. Com són parcel·les petites, no impedeixen dur a terme aquestes activitats en altres zones properes de la costa, evitant d'alguna manera el conflicte amb aquest sector. 

Així, cada MedGardens restaura i preserva una zona marina que d'altra manera no hauria tingut cap mena de protecció, cosa que permet a l'espai natural fer el que millor fa: regenerar.

En definitiva, reconstruïm hàbitats insubstituïbles que d’una altra manera tindrien un nivell de protecció inferior o nul.

La implementació d’una unitat MedGardens té un cost estimat de 15k €, mentre que s’espera que els costos de manteniment anual arribin a 10k € a l’any.

Els imports esmentats estan subjectes a variacions en funció de la proposta específica de cada MedGardens, que variarà en funció de les particularitats de l’hàbitat i de la comunitat i de l’èxit de les accions realitzades.

Finançament

Adaptat al vostre estat financer i a les vostres capacitats, podeu proporcionar una donació espontània puntual o oferir contribucions mensuals. Cada euro compta, i el nostre equip s'assegurarà que es gasti bé i que pugueu fer un seguiment de les nostres finances actualitzades en temps real.

Voluntariat i pràctiques

Necessitem moltes mans i aletes a la feina i comptem amb què tothom es converteixi en el motor d’una càrrega creixent d’obres científiques i comunitàries.

Per a ajudar el nostre equip científic durant les campanyes de treball de camp, necessitem que les persones interessades en ser voluntàries hagin completat el programa de voluntariat ecològic de MedGardens. Consisteix en un taller intensiu de dos dies que inclou apnea, teoria de ciències ciutadanes marines, i pràctiques. Aquest curs ha estat co-dissenyat amb Tramuntana Diving & observadorsdelmar.cat amb l'objectiu de preparar a qualsevol persona, independentment de les seves capacitats marines anteriors, per a ajudar el nostre equip científic en el treball de camp.

En qualsevol cas, per a aquelles persones que tenen menys ganes de mullar-se, hi ha moltes coses a fer a la platja, com ara neteges de residus i monitoreig de diverses espècies i microplàstic, i agraïm qualsevol altre valuós perfil personal que pugi ajudar en altres aspectes com la comunicació o la gestió de voluntariat.

Les persones que estiguin realitzant estudis i vulguin fer pràctiques amb nosaltres poden enviar la seva carta de motivació i la seva pròpia proposta d’estada.

Per descomptat, MedGardens som tothom. 

Construïm per a les comunitats i ben aviat és publicaran les nostres comptes a la nostra secció financera.

Encara tenim algunes integracions de sistemes per fer per a ser totalment transparents i esperem continuar millorant en aquesta àrea.