El nostre coneixement és vostre

La missió de MedGardens és la restauració marina impulsada per la comunitat i la generació de coneixement obert.

Creiem que l'única manera de mitigar els impactes del canvi global (entre ells, la pèrdua de biodiversitat) és fomentar el lliure flux de coneixement en tots els estrats de la societat.

Per a evitar el col·lapse socioeconòmic i contribuir al desenvolupament sostenible de les comunitats costaneres a nivell mundial, és necessari ser una ciutadania suficientment informada per a què cada una de nosaltres formem part de la solució.
Treballem particularment amb el personal científico-tècnic encarregat de gestionar els espais, espècies i hàbitats protegits, per a oferir-los més eines útils per actuar en la conservació marina.

A continuació posem a disposició una llista amb els documents de coneixement obert generats per la iniciativa MedGardens.

Esperem que siguin de valor:

Cleanwavefoundation.org

NIF G02795341
Francesc Vidal i Sureda 71
07015 Palma de Mallorca
Spain